Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ

Υπηρεσίες

Η Σ. Κ. ΑΙΓΙΣ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Συγχρηματοδοτούμενων έργων σε κάθε δυνητικό δικαιούχο του ΕΣΠΑ οι οποίες διασφαλίζουν :

  •  Τον επιτυχή σχεδιασμό, την ωρίμανση, του επιχειρηματικού σχεδίου – έργου.
  •  Την εκπόνηση και υποβολή των Τεχνικών Δελτίων
  •  Την υποστήριξη της διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διαχειριστικών Αρχών.
  •  Την υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου και εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.

Η Σ. Κ. ΑΙΓΙΣ  παρέχει από το 1997 έως και σήμερα με απόλυτη επιτυχία και εμπειρία υπηρεσίες Συμβούλου Συγχρηματοδοτούμενων και Επιδοτούμενων Έργων σε κάθε δικαιούχο. Η αξιοπιστία και ο επαγγελματισμός μας είναι το βασικό ανταγωνιστικό στοιχείο διαφοροποίησης και αποτελεί εχέγγυο για τη δική σας επιτυχή υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.

Τα στελέχη μας επιδεικνύουν τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία τόσο στον Ιδιωτικό Τομέα αλλά και στη Δημοσία Διοίκηση με αποτέλεσμα να μπορούμε να προσθέσουμε ουσιαστική προστιθέμενη αξία στα εγχειρήματα των πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.skaegis.gr