Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ

Εταιρεία

Η Σ. Κ. ΑΙΓΙΣ  είναι ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, επενδύσεων και σχεδιασμού, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσεως στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. Ιδρύθηκε το 1997 από στελέχη επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία αλλά και στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η Σ. Κ. ΑΙΓΙΣ  κατέχει σημαντική εμπειρία στον Επενδυτικό Νόμο και στις Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέροντας τα τελευταία έτη υπηρεσίες σε έργα συνολικής αξίας άνω των 2 δις Ευρώ με 100% επιτυχία στην έγκριση επιχορηγήσεων εξασφαλίζοντας συνολικό ποσό  της τάξεως των 900 εκατ. Ευρώ για τους πελάτες μας.

Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Λονδίνο, καλύπτει κυρίως τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η Σ. Κ. ΑΙΓΙΣ  αποτελεί μέλος του Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Invest in Greece για την αξιολόγηση των στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το Ν. 3894/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες : www.skaegis.gr