Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ

Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ

Αναμένεται σύντομα το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», για την ενίσχυση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης σε κατοικίες.

Η διαδιακασία θα είναι της μορφής first on – first out μέχρι εξαντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα μάθετε, εάν μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, ποια είναι η επιδότηση σας καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Φόρμα Εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Έλεγχος Επιλεξιμότητας – Υπολογισμός Επιδότησης

 

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Δικαιούχοι Δράσης

Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) ή την επικαρπία σε επιλέξιμη  κατοικία. Οι επιλέξιμες μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες πρέπει να έχουν οικοδομική άδεια, να μην έχουν αυθαιρεσίες και να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη.

 Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να επιδοτηθούν;

  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  • Θερμομόνωση δώματος ή/και κέλυφους κτιρίου
  • Εγκατάσταση / αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
  • Συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης

 Επιδότηση – Προϋπολογισμός Έργου

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για κάθε αίτηση φτάνει έως 25.000€ ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ή ως 250€/m² για την ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 70% ανάλογα με το ατομικό / οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το «Εξοικονομώ» θα έχει αρκετές διαφοροποιήσεις από το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, αφού για παράδειγμα επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να παρακάμψουν τον τραπεζικό δανεισμό.

Επίσης, μία σημαντική καινοτομία είναι πως αυτή τη φορά η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από μία ειδική online πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος, αφού δεν θα είναι ίδια με του πρώτου «Εξοικονομώ». Από την ίδια πλατφόρμα θα μπορεί επίσης στην πορεία κάθε ιδιοκτήτης να ενημερωθεί για το κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή του στο πρόγραμμα, όπως επίσης και να επιλέξει στη συνέχεια αν θα προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό.

Μία από τις σημαντικές διαφορές του καινούριου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα, είναι πως έχει αυξηθεί ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, ο οποίος πλέον φτάνει τα 25.000 ευρώ, έναντι 15.000 που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Πέρα από το κόστος των παρεμβάσεων, και πλέον του παραπάνω ποσού μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις, αλλά και η αμοιβή συμβούλου έργου, εφόσον ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να υπάρξει σύμβουλος. Ωστόσο, τα σχετικά έξοδα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 900 ευρώ για τις μονοκατοικίες και τα διαμερίσματα και τα 2.500 ευρώ για τις πολυκατοικίες.

Παράλληλα, όπως και στο πρώτο πρόγραμμα, και πάλι τα τραπεζικά δάνεια θα είναι άτοκα, ενώ το ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης έχει παραμείνει στο 70%. Ωστόσο, έχουν αλλάξει οι κλίμακες των ατομικών και οικογενειακών εισοδημάτων, οι οποίες είναι πλέον 7, ενώ έχουν προστεθεί και κοινωνικά κριτήρια, με τη μορφή προσαύξησης 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Έτσι, για παράδειγμα, λαμβάνουν επιδότηση 60% ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ.