Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ τέλος 2017 – αρχές 2018

Τα νέα προγράμματα που θα προκηρυχθούν και θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, είναι τα εξής:

1.   Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Μονάδων ή Επέκτασης Υφιστάμενων

2.    Επιχειρούμε Έξω» – Πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των ΜμΕ

3.    Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

4.    «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και  Μικρών Υφιστάμενων ΜΜΕ»

5.    Ενίσχυση Συμπράξεων Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Φορείς

6.    «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων  Μεσαίου  Μεγέθους»

7.    Ανάπτυξη Clusters & Meta -Clusters

8.    «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»

9.    Σύγχρονη Μεταποίηση

10.  Αναβάθμιση εταιρειών franchising

11.  Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, κ.α.)

 

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα με σύντομες πληροφορίες για τα αναμενόμενα Προγράμματα.